Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Allévägen

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Åtgärd TEMA.4.11.4.32

En våtmark, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås nära vändzonen på Allévägen.

Våtmarken kan rena dagvatten från ett stort avrinningsområde, som idag leds dit i en befintlig dagvattenledning. Våtmarken ger även skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.
Våtmarken uppskattas kunna ta hand om 6,7 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-12-22