Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i sediment

Indikator TEMA.3.6.2.17

Antracen tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Antracen och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning. Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck används för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner.

Antracen finns ibland annat i kreosot, färger, asfalt, vattentäta ytbeläggningar, takpapp, gummidäck samt impregnerat trä. Luft utgör en viktig spridningsväg och i luften förekommer antracen bundet till partiklar och i gasfas. Utsläpp via avloppsreningsverk utgör en spridningsväg till vattenmiljön. Antracen är ett långlivat och giftigt ämne som kan anrikas i miljön.

Antracenhalter i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,173

2017

1

Årstaviken

 0,132

2018

2

Ulvsundasjön

 0,130

2017

3

Saltsjön

 0,118

2013

4

Brunnsviken

 0,083

2016

5

Trekanten

 0,067

2017

6

Judarn

 0,050

2017

7

Riddarfjärden

 0,045

2017

8

Råcksta Träsk

 0,037

2016

9

Långsjön

 0,035

2017

10

Flaten

 0,020

2018

11

Drevviken

 0,017

2017

12

Lillsjön

 0,015

2002

13

Magelungen

 0,011

2017

14

Kyrksjön

 0,000

2017

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <0,024 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>0,024 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<0,024 mg/kg

Uppdaterad: 2021-09-14