Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

HBCD i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Indikator TEMA.3.6.3.8

Hexabromcyklododekan (HBCD eller HBCDD) är ett vanligt förekommande bromerat flamskyddsmedel som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Ämnet tillverkas fortfarande, men inte i Sverige.

HBCDD tillsätts till brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Ämnet läcker lätt ut ur produkter eftersom de endast är blandade och inte bundna till materialet. HBCDD sprids därför genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer och varor såsom möbler och elektronik. I miljön ansamlas HBCDD i den fettrika vävnaden hos levande organismer.

HBCD i abborre, lipidnormaliserad halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2016

0,35

1

Brunnsviken

2017

0,2

2

Brunnsviken

2018

0,94099

3

Brunnsviken

2019

0,05

4

Brunnsviken

2020

0,12569

5

Brunnsviken

2021

0,14254

6

Djurgårdsbrunnsviken

2016

0,29

7

Djurgårdsbrunnsviken

2017

0,11

8

Djurgårdsbrunnsviken

2018

0,47474

9

Djurgårdsbrunnsviken

2019

0,10744

10

Djurgårdsbrunnsviken

2020

0,23439

11

Djurgårdsbrunnsviken

2021

0,14428

12

Drevviken

2016

0,38

13

Drevviken

2017

0,15

14

Drevviken

2018

0,3645

15

Drevviken

2019

0,06

16

Drevviken

2020

0,095171

17

Drevviken

2021

0,11166

18

Fiskarfjärden

2016

0,27

19

Flaten

2018

0,18756

20

Flaten

2019

0,06

21

Flaten

2020

0,14854

22

Flaten

2021

0,10038

23

Görväln

2016

0,29

24

Görväln

2021

0,02

25

Lilla Värtan

2016

0,21

26

Lilla Värtan

2017

0,09

27

Lilla Värtan

2018

0,56093

28

Lilla Värtan

2019

0,06

29

Lilla Värtan

2020

0,12379

30

Lilla Värtan

2021

0,084107

31

Långsjön

2016

0,31

32

Långsjön

2017

0,16

33

Långsjön

2018

0,70714

34

Långsjön

2019

0,20776

35

Långsjön

2020

0,27522

36

Långsjön

2021

0,14371

37

Magelungen

2016

0,32

38

Magelungen

2017

0,17

39

Magelungen

2018

0,53767

40

Magelungen

2019

0,05

41

Magelungen

2020

0,02

42

Magelungen

2021

0,10718

43

Riddarfjärden

2016

0,26

44

Riddarfjärden

2017

0,07

45

Riddarfjärden

2018

0,7675

46

Riddarfjärden

2019

0,03

47

Riddarfjärden

2020

0,14278

48

Riddarfjärden

2021

0,2488

49

Råcksta Träsk

2016

1,2

50

Råcksta Träsk

2017

0,18076

51

Råcksta Träsk

2018

2,01156

52

Råcksta Träsk

2019

0,05

53

Råcksta Träsk

2020

0,39426

54

Råcksta Träsk

2021

0,3559

55

Sicklasjön

2020

0,091918

56

Sicklasjön

2021

0,11323

57

Trekanten

2017

1,28189

58

Trekanten

2018

2,82403

59

Trekanten

2019

0,19863

60

Trekanten

2020

1,50085

61

Trekanten

2021

0,56443

62

Ulvsundasjön

2016

0,28

63

Ulvsundasjön

2017

0,23

64

Ulvsundasjön

2018

1,51893

65

Ulvsundasjön

2019

0,06

66

Ulvsundasjön

2020

0,35736

67

Ulvsundasjön

2021

0,33544

68

Årstaviken

2016

0,32

69

Årstaviken

2017

0,18

70

Årstaviken

2018

0,89064

71

Årstaviken

2019

0,06

72

Årstaviken

2020

0,11408

73

Årstaviken

2021

0,02

74

Ältasjön

2019

0,07

75

Ältasjön

2020

0,063576

76

Ältasjön

2021

0,07954

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <167 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.