Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Fiskar
Foto: Magnus Melin
Indikator TEMA.3.6.3.2

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5 procent) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2016

210

1

Brunnsviken

2017

230

2

Brunnsviken

2018

1000

3

Brunnsviken

2019

480

4

Brunnsviken

2020

94

5

Brunnsviken

2021

250

6

Brunnsviken

2022

330

7

Djurgårdsbrunnsviken

2011

35

8

Djurgårdsbrunnsviken

2012

3,7

9

Djurgårdsbrunnsviken

2016

160

10

Djurgårdsbrunnsviken

2017

87

11

Djurgårdsbrunnsviken

2018

240

12

Djurgårdsbrunnsviken

2019

130

13

Djurgårdsbrunnsviken

2020

190

14

Djurgårdsbrunnsviken

2021

97

15

Djurgårdsbrunnsviken

2022

260

16

Drevviken

2011

1,0

17

Drevviken

2016

100

18

Drevviken

2017

58

19

Drevviken

2018

190

20

Drevviken

2019

37

21

Drevviken

2020

76

22

Drevviken

2021

78

23

Drevviken

2022

180

24

Fiskarfjärden

2016

56

25

Fiskarfjärden

2022

110

26

Flaten

2018

120

27

Flaten

2019

55

28

Flaten

2020

120

29

Flaten

2021

33

30

Flaten

2022

80

31

Görväln

2016

13

32

Görväln

2021

21

33

Görväln

2022

22

34

Judarn

2016

8,4

35

Judarn

2017

37

36

Judarn

2018

45

37

Judarn

2019

15

38

Judarn

2020

5,8

39

Judarn

2021

17

40

Judarn

2022

47

41

Lilla Värtan

2016

89

42

Lilla Värtan

2017

88

43

Lilla Värtan

2018

480

44

Lilla Värtan

2019

210

45

Lilla Värtan

2020

100

46

Lilla Värtan

2021

88

47

Lilla Värtan

2022

300

48

Långsjön

2016

25

49

Långsjön

2017

75

50

Långsjön

2018

220

51

Långsjön

2019

96

52

Långsjön

2020

78

53

Långsjön

2021

46

54

Långsjön

2022

87

55

Magelungen

2016

35

56

Magelungen

2017

27

57

Magelungen

2018

140

58

Magelungen

2019

30

59

Magelungen

2020

77

60

Magelungen

2021

31

61

Magelungen

2022

59

62

Riddarfjärden

2016

90

63

Riddarfjärden

2017

44

64

Riddarfjärden

2018

170

65

Riddarfjärden

2019

86

66

Riddarfjärden

2020

50

67

Riddarfjärden

2021

130

68

Riddarfjärden

2022

130

69

Råcksta Träsk

2016

39

70

Råcksta Träsk

2017

23

71

Råcksta Träsk

2018

73

72

Råcksta Träsk

2019

18

73

Råcksta Träsk

2020

10

74

Råcksta Träsk

2021

23

75

Råcksta Träsk

2022

51

76

Sicklasjön

2019

250

77

Sicklasjön

2020

160

78

Sicklasjön

2021

53

79

Sicklasjön

2022

250

80

Trekanten

2017

98

81

Trekanten

2018

260

82

Trekanten

2019

78

83

Trekanten

2020

94

84

Trekanten

2021

39

85

Trekanten

2022

93

86

Ulvsundasjön

2016

110

87

Ulvsundasjön

2017

270

88

Ulvsundasjön

2018

720

89

Ulvsundasjön

2019

260

90

Ulvsundasjön

2020

430

91

Ulvsundasjön

2021

570

92

Ulvsundasjön

2022

460

93

Årstaviken

2010

290

94

Årstaviken

2011

34

95

Årstaviken

2016

170

96

Årstaviken

2017

220

97

Årstaviken

2018

660

98

Årstaviken

2019

330

99

Årstaviken

2020

170

100

Årstaviken

2021

230

101

Årstaviken

2022

650

102

Ältasjön

2019

69

103

Ältasjön

2020

63

104

Ältasjön

2021

66

105

Ältasjön

2022

42

Kommentar

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 1970-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.