Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lilla Värtan

Foto av Lilla Värtan
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.2.3.1

Lilla Värtan ligger mellan Stockholm och Lidingö och sträcker sig från Blockhusudden i söder till Stora Värtan i norr. På Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken idag av industrier och hamnverksamhet.

Området utgör ett av Stockholms största byggprojekt med de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan. Både i norr och söder finns naturstränder med promenadvägar. Lidingösidan domineras helt av naturmark och bostadsområden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Gäddvåtmark i Lillsjöäng

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Minskad bräddning till Lilla Värtan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall