Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Lilla Värtan

Tema TEMA.3.2.3.3

Här redovisas föreslagna åtgärder för att förbättra vattenstatusen i Lilla Värtan.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Tillsynsåtgärder

0

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Åtgärda förorenade bottensediment i Husarviken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

3

Förslag till åtgärd
Minska föroreningar från Storängskroken

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

4

Förslag till åtgärd
Minskad bräddning till Lilla Värtan

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Gäddvåtmark i Lillsjöäng

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Tillsynsåtgärder

6

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

7

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

8

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

10

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

11

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

12

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

14

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

16

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av snötippning

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

17

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

18

Pågående
Rev i Isbladsviken

Pågående

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, WWF

Uppdaterad: 2024-01-23