Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lilla Värtan

Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Tema TEMA.3.2.3

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Lilla Värtan sträcker sig mellan Blockhusudden i sydväst, Nackas naturområden i sydöst, Stora Värtan i norr och Askrikefjärden i öster. Vattenförekomsten ligger inom fem kommuner; Stockholm, Lidingö, Nacka, Danderyd och Solna. Inom Stockholms del av avrinningsomådet finns ett av Stockholms största byggprojekt med de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan. Nationalstadsparken gränsar mot Lilla Värtan både i norr och i söder. Lidingösidan utgörs av naturmark och bostadsområden. I Nacka angränsar Nyckelviksreservatet till Lilla Värtan. Vattenutbyte sker med Strömmen, Brunnsviken, Edsviken, Stora Värtan och Askrikefjärden.