Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lilla Värtan

Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Tema TEMA.3.2.3

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.