Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lilla Värtan

Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Tema TEMA.3.2.3

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Lilla Värtan ligger mellan Stockholm och Lidingö och sträcker sig från Blockhusudden i söder till Stora Värtan i norr. På Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken idag av industrier och hamnverksamhet.

Området utgör ett av Stockholms största byggprojekt med de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan. Både i norr och söder finns naturstränder med promenadvägar. Lidingösidan domineras helt av naturmark och bostadsområden.