Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Strömmen

Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.2.2

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Vattenförekomsten Strömmen omfattar vattnet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster samt Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.