Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Strömmen

Tema TEMA.3.2.2.6

Här redovisas föreslagna åtgärder för att förbättra vattenstatusen i Strömmen.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Tillsynsåtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

2

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Fiskvandringsled vid Slussen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Utredning

4

Förslag till åtgärd
Saltsjön, bräddreducerande åtgärder

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

5

Förslag till åtgärd
Utred bakteriespridning från reningsverk

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Rening av trafikdagvatten vid Lugnet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

7

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

8

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Pågående

Fysiska åtgärder

Nacka kommun

Fysiska åtgärder

9

Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator

Genomförd

Fysiska åtgärder

2017

SL

Drift och underhåll

10

Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla

Genomförd

Drift och underhåll

2007

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

11

Genomförd
Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

12

Genomförd
Avloppsrening från Skansens djurbassänger

Genomförd

Tillsynsåtgärder

2009

Miljöförvaltningen, Skansen

Fysiska åtgärder

13

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2025

Exploateringskontoret

Utredning

14

Genomförd
Läkemedelsrester i Stockholms avloppsvatten

Genomförd

Utredning

2010

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

15

Genomförs kontinuerligt
Regelbunden städning av bottnarna

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

FK Strömstararna, Idrottsförvaltningen, Stockholms Hamn

Drift och underhåll

16

Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

17

Genomförd
Marksanering på Beckholmen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2014

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Tillsynsåtgärder

18

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

19

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

20

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

21

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

22

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

23

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

24

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

25

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

27

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

29

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av snötippning

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

30

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Rev vid Skeppsholmen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Uppdaterad: 2024-01-23
Tema