Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rapporter och utredningar för Strömmen

Mål TEMA.3.2.2.7

Stockholm stad genomför kontinuerligt mätningar och undersökningar i stadens sjöar och kustvatten. I den miljöövervakning som sker i Strömmen omfattas faktorerna som redovisas här.

Även ett kommungemensamt lokalt åtgärdsprogram (LÅP) håller på att tas fram av kommunerna kring Strömmen, se Underlagsrapporter lokalt åtgärdsprogam

Uppdaterad: 2023-10-18
Tema