Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Strömmen

Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Strömmen och riksdagshuset. Foto: Magnus Sannebro
Mål TEMA.3.2.2.1

Här finner du mer information om Strömmen.

Vattenförekomsten Strömmen utgörs av Hammarby Sjö, Saltsjön och Djurgårdsbrunnsviken.

Med Saltsjön avses vattenområdet från Slussen och Strömbron i väster till Blockhusudden i öster. Stränderna är branta och vattendjupet är stort, som mest 40 meter vid Blockhusudden. Utflödet från Mälaren kommer till allra största delen genom Norrström, vid höga flöden också genom Karl Johan-slussen och vid mycket höga flöden genom Hammarbyslussen.

Hammarby Sjö ligger sydost om Södermalm, och var från början en insjö som stod i förbindelse med Järlasjön i Nacka. På 1920-talet, när Hammarbyslussen öppnades, sänktes Hammarby Sjö och blev en vik av Saltsjön. Sjön utgörs nu av några 6 meter djupa rännor och däremellan ett grundområde med mindre än 3 meters vattendjup.

Djurgårdsbrunnsviken är en vik av Saltsjön mellan Norra och Södra Djurgården. Den sträcker sig från Djurgårdsbron till Djurgårdsbrunnskanalen som sedan fortsätter till Lilla Värtan. Bottenvattnet är vanligen stillastående och isolerat från övriga delar av Saltsjön - det största djupet i viken är drygt 8 meter, i Djurgårdsbrunnskanalen är djupet bara 2 meter.

Uppdaterad: 2023-10-03
Tema