Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Seminarium om åtgärder under ytan

Oliver Karlöf, idrottsförvaltningen och David Langseth, expl
Oliver Karlöf, idrottsförvaltningen och David Langseth, exploateringskontoret.
Artikel TEMA.3.9

Vid seminariet medverkade Oliver Karlöf, fiskerikonsulent på idrottsförvaltningen och David Langseth, projektledare på exploateringskontoret.

Oliver Karlöf inledde och berättade om en rad pågående projekt som ska gynna vattenlevande djur och växter. Ett av dem är Lillsjöängs fiskevåtmark intill Laduviken på norra Djurgården. Liknande projekt planeras också vid Isbladsviken.

Sälskrämma och fisk-tv

Oliver berättade också om idrottsförvaltningens arbete med förvaltning av fiskätande rovdjur som säl och skarv. Ett exempel är en akustiska sälskrämman som nyligen satts upp vid Stockholms Ström. Den ska förhindra sälar att fånga strömming och öring vid dammluckorna.

Ytterligare ett projekt är den nya fiskvandringsvägen som anläggs i samband med att Slussen byggs om. En fisk-tv kommer att placeras på Kornhamnstorg där det ska gå att se i realtid när fiskarna simmar förbi.

Ny marinpark vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden

David Langseth berättade om en planerad marinpark i Norra Djurgårdsstaden. Vid den befintliga hårdgjorda kajen saknas det idag liv. För att skapa en bra miljö för fiskar och andra vattenlevande djur planeras ett konstgjort rev av tillvaratagen sprängsten från bland annat utbyggnationen av t-banan.

Genom att skapa en undervattensmiljö som är anpassad för fiskars lek skapas på sikt en plats med tångskog, vass och både gädda och abborre.

Uppdaterad: 2023-09-11