Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskvandringsled vid Slussen

Fiskvandringsled vid Slussen Foto: Charlotte Bjurquist
Fiskvandringsled vid Slussen Foto: Charlotte Bjurquist
Åtgärd TEMA.3.1.19.3.7

I samband med ombyggnationen av Slussen anläggs en ny fiskvandringsled. Fiskvandringsleden är i första hand till för att simsvaga fiskar som exempelvis ål, mört och abborre ska kunna ta sig mellan Saltsjön och Mälaren.

Tidigare har fisk som lax och öring främst kunnat passera via en mindre fisklucka vid Riksbron genom att hoppa upp till Mälaren. För arter som inte kan simma i stark ström eller hoppa har det endast varit möjligt att passera från Saltsjön till det varmare vattnet i Mälaren när dammluckan vid Riksbron varit öppen.

I den nya fiskvandringsleden som nu anläggs ska sten och betongslitsar placeras för att skapa ett lugnare vattenflöde där fisk kan passera. Leden ska överdäckas och blir en del av Norra Slusskajen. En fisk-tv planeras att placeras på Kornhamnstorg där det ska gå att se i realtid när fiskarna simmar förbi.

Läs mer på Slussenprojektets hemsida, se länk på sidan.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Exploateringskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-02-08