Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.10.1

Ett lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström har tagits fram i syfte att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Riddarfjärden. genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Det politiska beslutet för programmet fattades i september 2023.