Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.10.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Riddarfjärden.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingebron i Sorbusdammen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Trafikverket

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Västerbron

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Regnvattentankar, lokal fördröjning av dagvatten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten Avfall 

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Filterrening Centralbron och Järnvägsparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Rening i Rålambshovsmagasinet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Växtbäddar Rålambshovsleden och Polhemsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Rörmagasin i articifiellt rev

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Vortexbrunn i befintligt ledningsnät

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Rensa bottnarna

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

13

Pågående
Fiskvandringsled vid Slussen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Rev vid Rålambshovsparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Våtmark Fredhällsparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Flytt av bryggor Mörtviken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

18

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

19

Förslag till åtgärd
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

20

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

21

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

22

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av snötippning

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

23

Förslag till åtgärd
Ersätta skärmbassänger, Norrström och Söderström

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

24

Förslag till åtgärd
Förorenat sediment Pålsundet

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

25

Förslag till åtgärd
Källspårning av föroreningar

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Fosforfällning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

27

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2025

Exploateringskontoret

Utredning

28

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

29

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

30

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

31

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

32

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

33

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

34

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

35

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

36

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

37

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

38

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

39

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

40

Förslag till åtgärd
Rev vid Munkbrohamnen/Riddarholmen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder