Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.10.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Riddarfjärden.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingebron i Sorbusdammen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Trafikverket

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Fiskvandringsled vid Slussen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Västerbron

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Regnvattentankar, lokal fördröjning av dagvatten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten Avfall 

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Filterrening Centralbron och Järnvägsparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Rening i Rålambshovsmagasinet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Växtbäddar Rålambshovsleden och Polhemsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Rörmagasin i articifiellt rev

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Vortexbrunn i befintligt ledningsnät

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Fosforfällning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Rensa bottnarna

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Hydromorfologi

15

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Hydromorfologi

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Hydromorfologi

16

Förslag till åtgärd
Grundområde Rålambshovsparken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologi

Idrottsförvaltningen

Hydromorfologi

17

Förslag till åtgärd
Våtmark Fredhällsparken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologi

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Hydromorfologi

18

Förslag till åtgärd
Flytt av bryggor Mörtviken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologi

Idrottsförvaltningen

Hydromorfologi

19

Förslag till åtgärd
Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden

Förslag till åtgärd

Hydromorfologi

Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

20

Förslag till åtgärd
Egenkontroll av ledningssystem

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

21

Förslag till åtgärd
Underhåll för att förebygga förorening av dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Drift och underhåll

22

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

23

Förslag till åtgärd
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsyn

24

Genomförs kontinuerligt
Dagvattenhantering från större vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

25

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

26

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

27

Genomförs kontinuerligt
Länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

28

Genomförs kontinuerligt
Snötippning

Genomförs kontinuerligt

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

29

Förslag till åtgärd
Tillsyn egenkontroll av ledningssystem

Förslag till åtgärd

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Utredningar

30

Förslag till åtgärd
Ersätta skärmbassänger, Norrström och Söderström

Förslag till åtgärd

Utredningar

Stockholm Vatten och Avfall

Utredningar

31

Förslag till åtgärd
Förorenat sediment Pålsundet

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

32

Förslag till åtgärd
Källspårning av föroreningar

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

33

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Utredningar

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen