Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.19.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Riddarfjärden.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingebron i Sorbusdammen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Trafikverket

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Dagvattenrening från Centralbron till Söderström

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Minskad bräddning från Södermalm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Dagvattenrening från Centralbron till Norrström

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

8

Pågående
Fiskvandringsled vid Slussen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Norr Mälarstrand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Söder Mälarstrand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Västerbron

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Utredning

12

Genomförd
Utreda alternativa platser för snötippning

Genomförd

Utredning

2007

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

13

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Utredning

14

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Utredning

2007

Miljöförvaltningen