Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - totalhalt

Indikator TEMA.3.3.1.6

Ytvattnets innehåll av koppar, årsmedianvärden (totalhalt).

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 5,0

2013

1

Igelbäcken

 2,2

2016

Datakälla: SLU, Stockholm vatten
Vattenområden