Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Gatusnitt Senaste värdet Datum
Regioncentrumsnittet ny definition 950000 2016
Regioncentrumsnittet (t o m 2014) 897000 2014
Innerstadssnittet 503000 2016
Saltsjö-Mälarsnittet 307000 2016
Citysnittet 239000 2016
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp nägot.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.
Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2017-10-06
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt