Fordonspassager över olika trafiksnitt

Varje år i oktober genomför trafikkontoret mätningar och analyser av trafiksituationen i Stockholm. Trafikflöden mäts dels med mobil utrustning som placeras ut under mätperioden och dels med fasta mätstationer som registrerar fordonspassager kontinuerligt under hela året.
Antal fordonspassager per dygn i Stockholm
Gatusnitt Senaste värdet (Fordon/dygn) Datum
Innerstadssnittet före 1991  597000 1990
Innerstadssnittet 1991-2014  442000 2014
Innerstadssnittet efter 2015  504000 2017
Citysnittet  249000 2017
Regioncentrumsnittet före 2015  897000 2014
Regioncentrumsnittet efter 2015  979000 2017
Saltsjö-Mälarsnittet  311000 2017
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Trafiken över innerstadssnittet har minskat jämfört med nivåerna under 90-talet och första halvan av 00-talet. De senaste åren viker kurvan dock upp något.

Regioncentrumsnittet ändrade definition 2015 på grund av nya E18.

Indikator TEMA.7.5.2
Senast uppdaterad: 2018-08-24
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.