Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7-dygnsnederbörd

Indikator TEMA.1.3.1.5

Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. För att studera förekomsten av stora nederbördsmängder har SMHI valt att analysera den största 7-dygnsnederbörden för varje år. Det är ett mått på långvarig nederbörd och kan användas som index för bedömning av förändringar i vattenflöden i små och stora vattendrag, översvämningsrisker generellt och trafikrisker (ofta när det rör sig om snöfall).

Denna indikator visar årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Indikatorn redovisar maximal nederbörd, regn eller snö, för en period om sju dygn (kl 07-07 svensk tid).

Medelvärdet för den nya normalperioden år 1991-2020 var 63 mm.

Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
51 mm (2022).
Utgångsvärde:
84 mm (1961).
Normalvärde 1991-2020:
63 mm.

Kommentar

Diagrammet visar att de årliga variationerna är stora för årets största 7-dygns-nederbörd. En jämförelse av medelvärdet för referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020 visar att den maximala 7-dygnsnederbörden ökat med ca 3 procent.

Det högsta värdet för årets största 7-dygnsnederbörd uppmättes år 2008 med 99 mm. Det lägsta värdet, 32 mm, registrerades år 1989.

År 2022 uppgick årets största 7-dygnsnederbörd till 51 mm.

Uppdaterad: 2023-05-30