Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7-dygnsnederbörd

Indikator TEMA.1.3.1.5

Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. För att studera förekomsten av stora nederbördsmängder har SMHI valt att analysera den största 7-dygnsnederbörden för varje år. Det är ett mått på långvarig nederbörd och kan användas som index för bedömning av förändringar i vattenflöden i små och stora vattendrag, översvämningsrisker generellt och trafikrisker (ofta när det rör sig om snöfall).

Denna indikator visar årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Indikatorn redovisar maximal nederbörd, regn eller snö, för en period om sju dygn (kl 07-07 svensk tid).

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 63 mm.

Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Årsvärden

1961

84

1

Årsvärden

1962

56

2

Årsvärden

1963

58

3

Årsvärden

1964

41

4

Årsvärden

1965

60

5

Årsvärden

1966

58

6

Årsvärden

1967

53

7

Årsvärden

1968

65

8

Årsvärden

1969

72

9

Årsvärden

1970

37

10

Årsvärden

1971

90

11

Årsvärden

1972

59

12

Årsvärden

1973

40

13

Årsvärden

1974

74

14

Årsvärden

1975

59

15

Årsvärden

1976

47

16

Årsvärden

1977

74

17

Årsvärden

1978

84

18

Årsvärden

1979

59

19

Årsvärden

1980

61

20

Årsvärden

1981

58

21

Årsvärden

1982

62

22

Årsvärden

1983

58

23

Årsvärden

1984

79

24

Årsvärden

1985

59

25

Årsvärden

1986

52

26

Årsvärden

1987

56

27

Årsvärden

1988

68

28

Årsvärden

1989

32

29

Årsvärden

1990

75

30

Årsvärden

1991

37

31

Årsvärden

1992

93

32

Årsvärden

1993

58

33

Årsvärden

1994

73

34

Årsvärden

1995

60

35

Årsvärden

1996

45

36

Årsvärden

1997

75

37

Årsvärden

1998

76

38

Årsvärden

1999

58

39

Årsvärden

2000

51

40

Årsvärden

2001

87

41

Årsvärden

2002

77

42

Årsvärden

2003

48

43

Årsvärden

2004

68

44

Årsvärden

2005

86

45

Årsvärden

2006

97

46

Årsvärden

2007

44

47

Årsvärden

2008

99

48

Årsvärden

2009

66

49

Årsvärden

2010

72

50

Årsvärden

2011

51

51

Årsvärden

2012

68

52

Årsvärden

2013

37

53

Årsvärden

2014

75

54

Årsvärden

2015

77

55

Årsvärden

2016

48

56

Årsvärden

2017

49

57

Årsvärden

2018

35

58

Årsvärden

2019

47

59

Årsvärden

2020

40

60

Årsvärden

2021

90

61

Årsvärden

2022

51

62

Årsvärden

2023

79

63

Linjär trend

1961

62

64

Linjär trend

2023

63

Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar att de årliga variationerna är stora för årets största 7-dygns-nederbörd. En jämförelse av medelvärdet för referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020 visar att den maximala 7-dygnsnederbörden ökat med 3 procent.

Det högsta värdet för årets största 7-dygnsnederbörd uppmättes år 2008 med 99 mm. Det lägsta värdet, 32 mm, registrerades år 1989.

År 2023 uppgick årets största 7-dygnsnederbörd till 79 mm.

Uppdaterad: 2023-05-30