Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Höjdsystem för Mälarens vattennivå

Höjdsystem för Mälaren och Saltsjön, originalfigur från Stockholms Hamnar.
Höjdsystem för Mälaren och Saltsjön, originalfigur från Stockholms Hamnar.
Artikel TEMA.1.3.1.1.

Förhållandet mellan Mälarens nivå, Saltsjöns nivå och höjdsystemen RH00, RH70, RH2000 och Mälarens höjdsystem i Stockholm. Alla mått är angivna i meter.

I Sverige har det under det senaste århundradet funnits tre olika höjdsystem; RH00, RH70 och RH2000. I dagsläget är det RH2000 som är det officiella nationella höjdsystemet. RH00 skapades i slutet på 1800-talet och nollnivån (RH = 0) valdes som medelvattenytan i Stockholm år 1900. I nationella sammanhang har RH00 spelat ut sin roll, men på lokal och regional nivå finns fortfarande tillämpningar, och speciellt i Stockholm används systemet ibland. RH00 tog ej hänsyn till landhöjningen och systemet skiljer sig därför mot både RH70 och RH2000.

Det var just på grund av landhöjningen som behovet med ett nytt höjdsystem blev aktuellt och man skapade då RH70. RH70 har nollnivån definierad av Normaal Amsterdams Peil (NAP) vilket är en nollpunkt i Amsterdam som används i flera europeiska länder. RH 2000 blev officiellt 2005 och är Sveriges nya nationella höjdsystem. Det är mer detaljerat än sina föregångare och har med sina 50 000 fixpunkter en mycket bättre nationell täckning. RH2000 har samma nollnivå som RH70.

För att komplicera det ytterligare har Mälaren ett eget höjdsystem, Mälarens höjdsystem. I vattendomen från 1966 anges alla höjder i förhållande till överkanten i västra tröskeln i slussen vid Karl Johans torg. Nollpunkten vid Karl Johans torg är belägen 3,84 m under nollpunkten i RH00 och 3,32 m under nollpunkten i RH70 och RH2000. Relationen mellan Mälarens höjdsystem, RH00, RH70 och RH2000 ges i figuren ovan. Saltsjöns medelnivå är 0,16 m i RH2000. Mälarens medelnivå är 0,86 m i RH2000, vilket ger en genomsnittlig nivåskillnad på 70 cm.

Källa: Länsstyrelsen 2011, "Stockholm - varmare, blötare. Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län".

Uppdaterad: 2021-11-16