Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Frostdagar

Indikator TEMA.1.3.7.5

Frostdag är dygn då minimitemperaturen, uppmätt 2 meter över marken, är under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 116 frostdagar per år.

Antal frostdagar vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
89 dagar (2021).
Utgångsvärde:
168 dagar (1941).
Normalvärde 1961-1990:
116 dagar.

Kommentar

Tidsserien visar att det kan vara en betydande naturlig variation från år till år. Antalet frostdagar för mätstationen Observatorielunden var i genomsnitt 116 dagar per år för referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 93 dagar under perioden 1991–2020. Detta utgör en minskning med med 20 %.

År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta år inträffade endast 37 frostdagar, vilket är det lägsta antal som registrerats i hela tidsserien. Det högsta antalet frostdagar uppmättes 1941 med 168 frostdagar.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942. Årets kallaste dag 2021 inträffade den 7 december då minimitemperaturen var -13,2°C.

Uppdaterad: 2022-05-05