Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högsommardagar

Indikator TEMA.1.3.6.3

Högsommardagar är dygn då maximitemperaturen är minst 25,0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 24 högsommardagar per år.

Antal högsommardagar vid Observatorielunden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (dagar) Datum

0

Årsvärden

 34

2022

1

Linjär trend

 28

2022

Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar antalet högsommardagar per år sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien visar att variationerna kan vara mycket stora från år till år. Antalet högsommardagar har gradvis ökat till följd av ett varmare klimat.

För referensperioden 1961–1990 inträffade i genomsnitt 16 högsommardagar per år, jämfört med 24 högsommardagar under den nya normalperioden 1991–2020. Detta motsvarar en ökning med 46 %. År 2018 uppmättes flest högsommardagar hittills sedan 1941, 56 st. År 1962 uppmättes inga högsommardagar alls.

År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. När det gäller sommartemperaturer var delar av sommaren 2018 extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige. 2018 hade Stockholm 18 dagar med en temperatur på minst 30°C, vilket också är nytt rekord.

Den högsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är 35,4°C, vilket registrerades den 8 augusti 1975.

Uppdaterad: 2023-05-17