Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högsommardagar

Indikator TEMA.1.3.6.3

Högsommardagar är dygn då maximitemperaturen är minst 25,0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 24 högsommardagar per år.

Antal högsommardagar vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar)

0

Årsvärden

1941

22

1

Årsvärden

1942

4

2

Årsvärden

1943

7

3

Årsvärden

1944

18

4

Årsvärden

1945

11

5

Årsvärden

1946

7

6

Årsvärden

1947

25

7

Årsvärden

1948

7

8

Årsvärden

1949

6

9

Årsvärden

1950

3

10

Årsvärden

1951

1

11

Årsvärden

1952

5

12

Årsvärden

1953

13

13

Årsvärden

1954

2

14

Årsvärden

1955

40

15

Årsvärden

1956

2

16

Årsvärden

1957

4

17

Årsvärden

1958

5

18

Årsvärden

1959

31

19

Årsvärden

1960

5

20

Årsvärden

1961

6

21

Årsvärden

1962

0

22

Årsvärden

1963

16

23

Årsvärden

1964

9

24

Årsvärden

1965

3

25

Årsvärden

1966

24

26

Årsvärden

1967

14

27

Årsvärden

1968

27

28

Årsvärden

1969

41

29

Årsvärden

1970

17

30

Årsvärden

1971

14

31

Årsvärden

1972

24

32

Årsvärden

1973

29

33

Årsvärden

1974

1

34

Årsvärden

1975

35

35

Årsvärden

1976

24

36

Årsvärden

1977

7

37

Årsvärden

1978

18

38

Årsvärden

1979

14

39

Årsvärden

1980

17

40

Årsvärden

1981

17

41

Årsvärden

1982

27

42

Årsvärden

1983

26

43

Årsvärden

1984

8

44

Årsvärden

1985

12

45

Årsvärden

1986

12

46

Årsvärden

1987

4

47

Årsvärden

1988

10

48

Årsvärden

1989

24

49

Årsvärden

1990

11

50

Årsvärden

1991

16

51

Årsvärden

1992

25

52

Årsvärden

1993

10

53

Årsvärden

1994

32

54

Årsvärden

1995

28

55

Årsvärden

1996

19

56

Årsvärden

1997

43

57

Årsvärden

1998

2

58

Årsvärden

1999

31

59

Årsvärden

2000

7

60

Årsvärden

2001

19

61

Årsvärden

2002

49

62

Årsvärden

2003

30

63

Årsvärden

2004

10

64

Årsvärden

2005

16

65

Årsvärden

2006

44

66

Årsvärden

2007

18

67

Årsvärden

2008

24

68

Årsvärden

2009

19

69

Årsvärden

2010

28

70

Årsvärden

2011

29

71

Årsvärden

2012

7

72

Årsvärden

2013

21

73

Årsvärden

2014

33

74

Årsvärden

2015

10

75

Årsvärden

2016

22

76

Årsvärden

2017

9

77

Årsvärden

2018

56

78

Årsvärden

2019

29

79

Årsvärden

2020

29

80

Årsvärden

2021

39

81

Årsvärden

2022

34

82

Årsvärden

2023

24

83

Linjär trend

1941

9

84

Linjär trend

2023

28

Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar antalet högsommardagar per år sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien visar att variationerna kan vara mycket stora från år till år. Antalet högsommardagar har gradvis ökat till följd av ett varmare klimat.

För referensperioden 1961–1990 inträffade i genomsnitt 16 högsommardagar per år, jämfört med 24 högsommardagar under den nya normalperioden 1991–2020. Detta motsvarar en ökning med 46 %. År 2018 uppmättes flest högsommardagar hittills sedan 1941, 56 st. År 1962 uppmättes inga högsommardagar alls.

År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. När det gäller sommartemperaturer var delar av sommaren 2018 extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige. 2018 hade Stockholm 18 dagar med en temperatur på minst 30°C, vilket också är nytt rekord.

Den högsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är 35,4°C, vilket registrerades den 8 augusti 1975.

Uppdaterad: 2023-05-17