Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torra dygn

Indikator TEMA.1.3.6.2

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatindikatorn torra dygn definieras som antal dygn utan nederbörd, regn eller snö, under ett år. För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar tiden mellan klockan 07-07 svensk tid.

För att rejäl torka ska uppkomma krävs en längre sammanhängande period utan nederbörd, men en del information om torka kan även fås i antalet torra dygn. För mer information, se särskild indikator för "Torrperiod".

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 199 torra dygn per år.

Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (dygn) Datum

0

Årsvärden

 219

2022

1

Linjär trend

 204

2022

Datakälla: SMHI

Kommentar

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 192 torra dygn, jämfört med den nya normalperioden 1991-2020 då medelvärdet var 199 dygn. Detta innebär en ökning av antalet torra dygn med ca 4 procent, vilket framgår av trendlinjen i diagrammet.

Maxvärdet för samtliga år sedan år 1961 uppgår till 225 torra dygn, vilket registrerades åren 1975, 1989 och 2018. Det år som hade minst torra dygn var år 1967 med 154 dygn utan nederbörd. Variationerna mellan enskilda år kan vara stora. Det är relativt ovanligt med över 210 respektive under 180 torra dygn, sett till hela mätserien.

Uppdaterad: 2023-05-30