Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torra dygn

Indikator TEMA.1.3.6.2

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatindikatorn torra dygn definieras som antal dygn utan nederbörd, regn eller snö, under ett år. För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar tiden mellan klockan 07-07 svensk tid.

För att rejäl torka ska uppkomma krävs en längre sammanhängande period utan nederbörd, men en del information om torka kan även fås i antalet torra dygn. För mer information, se särskild indikator för "Torrperiod".

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 199 torra dygn per år.

Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärden

1961

190

1

Årsvärden

1962

170

2

Årsvärden

1963

194

3

Årsvärden

1964

217

4

Årsvärden

1965

181

5

Årsvärden

1966

185

6

Årsvärden

1967

154

7

Årsvärden

1968

183

8

Årsvärden

1969

202

9

Årsvärden

1970

198

10

Årsvärden

1971

215

11

Årsvärden

1972

208

12

Årsvärden

1973

201

13

Årsvärden

1974

188

14

Årsvärden

1975

225

15

Årsvärden

1976

192

16

Årsvärden

1977

169

17

Årsvärden

1978

195

18

Årsvärden

1979

185

19

Årsvärden

1980

199

20

Årsvärden

1981

178

21

Årsvärden

1982

213

22

Årsvärden

1983

191

23

Årsvärden

1984

176

24

Årsvärden

1985

183

25

Årsvärden

1986

178

26

Årsvärden

1987

205

27

Årsvärden

1988

185

28

Årsvärden

1989

225

29

Årsvärden

1990

186

30

Årsvärden

1991

202

31

Årsvärden

1992

219

32

Årsvärden

1993

194

33

Årsvärden

1994

218

34

Årsvärden

1995

204

35

Årsvärden

1996

216

36

Årsvärden

1997

206

37

Årsvärden

1998

165

38

Årsvärden

1999

190

39

Årsvärden

2000

193

40

Årsvärden

2001

199

41

Årsvärden

2002

219

42

Årsvärden

2003

218

43

Årsvärden

2004

185

44

Årsvärden

2005

204

45

Årsvärden

2006

200

46

Årsvärden

2007

186

47

Årsvärden

2008

178

48

Årsvärden

2009

190

49

Årsvärden

2010

188

50

Årsvärden

2011

207

51

Årsvärden

2012

167

52

Årsvärden

2013

222

53

Årsvärden

2014

200

54

Årsvärden

2015

182

55

Årsvärden

2016

196

56

Årsvärden

2017

199

57

Årsvärden

2018

225

58

Årsvärden

2019

197

59

Årsvärden

2020

211

60

Årsvärden

2021

219

61

Årsvärden

2022

219

62

Årsvärden

2023

179

63

Linjär trend

1961

190

64

Linjär trend

2023

202

Datakälla: SMHI

Kommentar

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 192 torra dygn, jämfört med den nya normalperioden 1991-2020 då medelvärdet var 199 dygn. Detta innebär en ökning av antalet torra dygn med ca 4 procent, vilket framgår av trendlinjen i diagrammet.

Maxvärdet för samtliga år sedan år 1961 uppgår till 225 torra dygn, vilket registrerades åren 1975, 1989 och 2018. Det år som hade minst torra dygn var år 1967 med 154 dygn utan nederbörd. Variationerna mellan enskilda år kan vara stora. Det är relativt ovanligt med över 210 respektive under 180 torra dygn, sett till hela mätserien.

Uppdaterad: 2023-05-30