Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torrperiod

Indikator TEMA.1.3.6.1

En längre tid utan nederbörd kallas torrperiod. Torrperiod definieras som maximalt antal dagar i följd utan nederbörd (regn eller snö). För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar här tiden mellan klockan 07-07 svensk tid. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 17 dagar med sammanhängande torka per år.

Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärden

1961

18

1

Årsvärden

1962

13

2

Årsvärden

1963

10

3

Årsvärden

1964

21

4

Årsvärden

1965

14

5

Årsvärden

1966

17

6

Årsvärden

1967

10

7

Årsvärden

1968

17

8

Årsvärden

1969

31

9

Årsvärden

1970

20

10

Årsvärden

1971

19

11

Årsvärden

1972

18

12

Årsvärden

1973

10

13

Årsvärden

1974

32

14

Årsvärden

1975

17

15

Årsvärden

1976

19

16

Årsvärden

1977

11

17

Årsvärden

1978

20

18

Årsvärden

1979

15

19

Årsvärden

1980

16

20

Årsvärden

1981

22

21

Årsvärden

1982

15

22

Årsvärden

1983

21

23

Årsvärden

1984

11

24

Årsvärden

1985

14

25

Årsvärden

1986

10

26

Årsvärden

1987

21

27

Årsvärden

1988

12

28

Årsvärden

1989

12

29

Årsvärden

1990

15

30

Årsvärden

1991

15

31

Årsvärden

1992

17

32

Årsvärden

1993

12

33

Årsvärden

1994

19

34

Årsvärden

1995

13

35

Årsvärden

1996

23

36

Årsvärden

1997

23

37

Årsvärden

1998

8

38

Årsvärden

1999

16

39

Årsvärden

2000

18

40

Årsvärden

2001

13

41

Årsvärden

2002

29

42

Årsvärden

2003

20

43

Årsvärden

2004

10

44

Årsvärden

2005

15

45

Årsvärden

2006

12

46

Årsvärden

2007

15

47

Årsvärden

2008

18

48

Årsvärden

2009

23

49

Årsvärden

2010

15

50

Årsvärden

2011

21

51

Årsvärden

2012

10

52

Årsvärden

2013

17

53

Årsvärden

2014

12

54

Årsvärden

2015

25

55

Årsvärden

2016

16

56

Årsvärden

2017

13

57

Årsvärden

2018

30

58

Årsvärden

2019

20

59

Årsvärden

2020

21

60

Årsvärden

2021

11

61

Årsvärden

2022

32

62

Linjär trend

1961

16

63

Linjär trend

2022

18

Datakälla: SMHI

Kommentar

Variationen mellan enskilda år kan vara stor för årets längsta torrperiod. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 17 dygn, vilket det även var för den nya normalperioden 1991-2020, när man avrundar till hela dygn.

Väderstatistiken visar att årets längsta torrperiod ofta infaller under våren (mars-maj) i Stockholm. Den längsta torrperiod som registrerats var 32 dygn (1974 och 2022), medan den kortaste endast omfattade 8 dygn (1998).

Torrperioder över 25 dygn är ovanliga, och endast fyra år har torrperioden varat 30 dygn eller längre. Detta inträffade senast 2022, då årets längsta torrperiod inföll perioden 25 februari - 28 mars.

Om långa torrperioder infaller under de varmaste sommarmånaderna kan effekterna bli stora på naturen, eftersom de allra flesta växter och djur är beroende av kontinuerlig tillgång till vatten. Risken för skogsbränder ökar också vid långvarig torka.

Uppdaterad: 2023-05-30