Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Värmebölja

Indikator TEMA.1.3.6.6

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Denna indikator redovisar varje års längsta värmebölja, i antal dygn. Begreppet värmebölja kan definieras på olika sätt, här används SMHIs definition ”En sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25,0°C minst fem dagar i sträck”.

För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 för årets längsta värmebölja var 8,4 dygn. I denna beräkning ingår även år då ingen värmebölja (enligt definitionen ovan) inträffade. Dessa år får då värde = 0, vilket framgår i diagrammet nedan.

Årets längsta värmebölja vid Observatorielunden, antal dygn

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärden

1941

9

1

Årsvärden

1942

0

2

Årsvärden

1943

0

3

Årsvärden

1944

8

4

Årsvärden

1945

9

5

Årsvärden

1946

0

6

Årsvärden

1947

7

7

Årsvärden

1948

7

8

Årsvärden

1949

0

9

Årsvärden

1950

0

10

Årsvärden

1951

0

11

Årsvärden

1952

0

12

Årsvärden

1953

0

13

Årsvärden

1954

0

14

Årsvärden

1955

10

15

Årsvärden

1956

0

16

Årsvärden

1957

0

17

Årsvärden

1958

0

18

Årsvärden

1959

8

19

Årsvärden

1960

0

20

Årsvärden

1961

0

21

Årsvärden

1962

0

22

Årsvärden

1963

5

23

Årsvärden

1964

6

24

Årsvärden

1965

0

25

Årsvärden

1966

10

26

Årsvärden

1967

0

27

Årsvärden

1968

8

28

Årsvärden

1969

8

29

Årsvärden

1970

6

30

Årsvärden

1971

7

31

Årsvärden

1972

11

32

Årsvärden

1973

10

33

Årsvärden

1974

0

34

Årsvärden

1975

10

35

Årsvärden

1976

5

36

Årsvärden

1977

5

37

Årsvärden

1978

8

38

Årsvärden

1979

0

39

Årsvärden

1980

8

40

Årsvärden

1981

6

41

Årsvärden

1982

11

42

Årsvärden

1983

8

43

Årsvärden

1984

0

44

Årsvärden

1985

5

45

Årsvärden

1986

0

46

Årsvärden

1987

0

47

Årsvärden

1988

0

48

Årsvärden

1989

7

49

Årsvärden

1990

0

50

Årsvärden

1991

7

51

Årsvärden

1992

6

52

Årsvärden

1993

0

53

Årsvärden

1994

18

54

Årsvärden

1995

8

55

Årsvärden

1996

7

56

Årsvärden

1997

8

57

Årsvärden

1998

0

58

Årsvärden

1999

10

59

Årsvärden

2000

0

60

Årsvärden

2001

7

61

Årsvärden

2002

20

62

Årsvärden

2003

8

63

Årsvärden

2004

8

64

Årsvärden

2005

10

65

Årsvärden

2006

14

66

Årsvärden

2007

7

67

Årsvärden

2008

10

68

Årsvärden

2009

7

69

Årsvärden

2010

16

70

Årsvärden

2011

6

71

Årsvärden

2012

0

72

Årsvärden

2013

5

73

Årsvärden

2014

21

74

Årsvärden

2015

0

75

Årsvärden

2016

7

76

Årsvärden

2017

0

77

Årsvärden

2018

25

78

Årsvärden

2019

6

79

Årsvärden

2020

11

80

Årsvärden

2021

11

81

Årsvärden

2022

11

82

Årsvärden

2023

11

Datakälla: SMHI

Kommentar

Värmeböljor inträffar inte varje år, och när de inträffar varierar längden och även antalet per år. För mätstationen Observatorielunden varade årets längsta värmebölja i genomsnitt 4,8 dygn under referensperioden 1961–1990, jämfört med 8,4 dygn under den nya normalperioden 1991–2020. Detta motsvarar en ökning med 75 procent. I beräkningen ingår även år då ingen värmebölja inträffade (se ovan).

Vid Observatorielunden uppmättes 2018 den längsta värmebölja som har registrerats sedan 1941. Värmeböljan uppgick till 25 dygn och pågick mellan den 12:e juli och 5:e augusti.

Analysen av tidsserien från Observatorielunden visar att det har blivit vanligare att åtminstone en värmebölja inträffar årligen. Under referensperioden 1961–1990 inträffade minst en värmebölja under 19 av 30 år, vilket utgör 63 % av åren. Under normalperioden 1991–2020 inträffade minst en värmebölja under 24 av 30 år, vilket motsvarar 80 %.

Under de år då värmeböljor inträffat verkar trenden gå mot färre men längre värmeböljor, genom att flera korta värmeböljor ”växer ihop” till en lång under den senaste tidsperioden (1991-2020).

2023 års längsta värmebölja varade i 11 dygn (20-30 juni).

Uppdaterad: 2023-05-17