Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.3.5.5

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 är 970 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (kWh/m²) Datum

0

Årsvärden

 1078

2020

Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen under 2018 och 2020 var långt över medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet, trenden är att solinstrålningen i Stockholm gradvis har ökat.

Uppdaterad: 2021-03-31