Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.3.5.5

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 är 970 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/m²)

0

Årsvärden

1986

927,8

1

Årsvärden

1987

881,0

2

Årsvärden

1988

900,9

3

Årsvärden

1989

963,2

4

Årsvärden

1990

923,9

5

Årsvärden

1991

881,3

6

Årsvärden

1992

978,3

7

Årsvärden

1993

934,0

8

Årsvärden

1994

1003

9

Årsvärden

1995

952,9

10

Årsvärden

1996

957,5

11

Årsvärden

1997

1006

12

Årsvärden

1998

837,5

13

Årsvärden

1999

1022

14

Årsvärden

2000

931,1

15

Årsvärden

2001

957,3

16

Årsvärden

2002

1048

17

Årsvärden

2003

993,5

18

Årsvärden

2004

983,4

19

Årsvärden

2005

1006

20

Årsvärden

2006

1019

21

Årsvärden

2007

973,3

22

Årsvärden

2008

1011

23

Årsvärden

2009

1015

24

Årsvärden

2010

992,1

25

Årsvärden

2011

1022

26

Årsvärden

2012

958,4

27

Årsvärden

2013

1062

28

Årsvärden

2014

985,8

29

Årsvärden

2015

988,0

30

Årsvärden

2016

1009

31

Årsvärden

2017

990,6

32

Årsvärden

2018

1098

33

Årsvärden

2019

1002

34

Årsvärden

2020

1078

Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen under 2018 och 2020 var långt över medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet, trenden är att solinstrålningen i Stockholm gradvis har ökat.

Uppdaterad: 2021-03-31