Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Soltimmar

Indikator TEMA.1.3.5.6

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensnormalperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2254 soltimmar, vilket registrerades 2018. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

I denna indikator redovisas en tidsserie med startår 1986.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (timmar) Datum

0

Årsvärden

 2118

2020

Datakälla: SMHI

Kommentar

Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är vanligtvis milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen mest i Stockholm. Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.

2018 uppmättes det högsta antalet soltimmar sedan mätningarna inleddes 1908: 2254 timmar. Det tidigare rekordet var 2193 soltimmar. Sommaren 2018 var rekordvarm, med flera värmeböljor och långa perioder med torka.

Uppdaterad: 2021-03-31