Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.6.25.8

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 2,37

2021

1

Råcksta Träsk

 1,33

2021

2

Långsjön

 1,16

2021

3

Trekanten

 0,76

2021

4

Magelungen

 0,63

2021

5

Årstaviken

 0,50

2021

6

Sicklasjön

 0,48

2021

7

Flaten

 0,48

2021

8

Ulvsundasjön

 0,40

2021

9

Drevviken

 0,29

2021

10

Fiskarfjärden

 0,27

2016

11

Ältasjön

 0,20

2021

12

Görväln

 0,19

2016

13

Judarn

 0,19

2021

14

Riddarfjärden

 0,17

2021

15

Kyrksjön

 0,11

2021

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>5,50 µg/l

1

 God eller bättre

<5,50 µg/l