Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.1 Vägledande material för en hållbar plastanvändning

Två i personalen pratar med varandra.
Stureby vård- och omsorgsboende. Foto: Lieselotte van der Meijs
Åtgärd PL.1.5

Åtgärd 2.1: Ta fram och sprida vägledande material till Stockholms stads och fristående aktörers verksamheter om hur de kan bidra till en hållbar plastanvändning

Bakgrund

Inom stadens verksamheter används många varor som består av plast. Vissa av dem krävs, exempelvis skyddsutrustning i engångsplast inom vård och omsorg, men samtidigt finns viss överanvändning. För att minska onödig användning och överanvändning av plast krävs förståelse för att frågan är viktig, och vad som behövs ändras i den egna verksamheten. Alla verksamheter, oavsett privata eller kommunala, kan bidra till en mer hållbar plastanvändning.

Resultat

Under 2023 lanserade miljöförvaltningen, i samverkan med äldreförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning och Micasa AB, en vägledning för hållbar vård och omsorg. Vägledningen fokuserar på att minska klimatpåverkan från förbrukningsartiklar i plast, minska påverkan från miljö- och hälsoskadliga kemikalier och minimera matsvinn. Vägledningen riktar sig primärt till vård- och omsorgsboenden men kan användas som inspiration även av närliggande verksamheter som servicehus, daglig verksamhet, hemtjänst, och boenden inom social omsorg.

Läs mer på: https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hallbar-aldreomsorg/

Under 2022 tog miljöförvaltningen fram en vägledning för hållbara kontor, riktad mot stadens egna verksamheter, där en hållbar plastanvändning lyfts. Vägledningen inkluderar bland annat en e-utbildning, stödmaterial för olika målgrupper och tips för mer hållbara inköp.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Aktör
  • Kommunstyrelsen
  • Servicenämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsdelsnämnderna
  • Stockholm Exergi
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Utbildningsnämnden
  • Äldrenämnden
Uppdaterad: 2023-12-18