Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.5 Återvinningstrender

Sorteringskärl
Åtgärd PL.1.12

Åtgärd 3.5: Redovisa hur mycket plast som samlats in för materialåtervinning respektive energiåtervinning på miljöbarometern.stockholm.se

Utmaningen

Att få information om faktisk materialåtervinning för specifika fraktioner på verksamhets- och bolagsnivå är i dagsläget svårt eftersom det rör sig om många olika avtal för avfallshantering. Information om hur olika plastfraktioner hanteras behöver inhämtas i dialog med de avfallsentreprenörer som forslar bort den utsorterade plasten från stadens verksamheter.

Åtgärden

Åtgärden syftar till att ge en bättre bild av de insamlade mängder plast som gått till materialåtervinning respektive energiåtervinning, det vill säga förbränns i kraftvärmeverken. Redovisningarna bör gälla förpackningar som ett första steg och därefter utökas till att även gälla övrig plast.

Det behövs ett mer systematiskt sätt att sammanställa data över nämndernas genererade mängder plastavfall. Det skulle också ge möjlighet för nämnderna att själva följa upp sin egen avfallshantering mer i detalj och över tid, vilket är viktigt för att nå en mer hållbar plastanvändning. Målet bör vara att sträva efter en så hög materialåtervinningsgrad som möjligt. Tjänster som kundportaler och månadsrapporter till de beställande verksamheterna kan tas fram i dialog med de företag som hämtar avfallet. Åtgärden är beroende av genomförandet av Åtgärd 3.3 Upphandla avtal. Uppföljning av återvinningsgrad för plast från bygg- och anläggningsprojekt hanteras i handlingsplanen för cirkulärt byggande.

Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för genomförandet av åtgärden. Det behövs ett nära samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Exergi som kan bistå med statistik och expertkunskap på området. Dialog behövs också med de förvaltningar och bolag som äger avtalen för avfallshämtning. Åtgärden kan sannolikt genomföras tidigast 2026 eller då nya avtal som ger möjlighet att inhämta uppgifter om plastavfall är på plats.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Aktör
  • Stockholm Exergi
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-01-05