Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Foto: Oliver Karlölf
Foto: Oliver Karlölf
Åtgärd TEMA.4.9.1.16

Kanaandammen är belägen intill Kvarnviks kvarn, även kallad Råcksta kvarn, som byggdes 1883 och drevs med vatten från Råcksta träsk. Här finns populationer av mindre vattensalamander och vanlig groda. För att nå dammen tar man tunnelbana eller bil till Blackeberg, varefter man antingen går eller åker längs med Kanaans väg fram till vattnet.

Kanaandammen anlades 2007 inom ramen för projektet "Stockholms nya groddammar" (2006-2007). Dammen är marginellt skuggad och sparsamt bevuxen med starr. Både de flacka kanterna och botten består av sten.

Uppdaterad: 2019-03-06
Stadsdelar Tema