Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Projektet Grodkollen

Artikel TEMA.4.3.1.

Projektet Grodkollen är ett initiativ för att långsiktigt arbeta med bevarandet av groddjur i Stockholm Stads närnatur.

Projektet har i ett första skede pågått april 2014 till mars 2017 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och lokalt föreningsliv. Efter det har projektet även fått efterföljarna "Groddjursdamm Björkhagen" samt "Grodkoll och ny damm i Vinterviken".

I Grodkollen samverkar idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen, aktionsgruppen ”Rädda Långsjöns grodor” samt Stockholms Herpetologiska Förening. Projektet har stötts med statliga medel för lokal naturvård - LONA.

I det första Grodkollen-projektet ingick flera delåtgärder: 1) Webbplats för infoutbyte om groddjur, 2) Återetablering av särskilt skyddsvärda groddjursarter, 3) Habitatförbättrande åtgärder på prioriterade lokaler, 4) Organisering av faddergrupper för groddjurslokaler, 5) Information och tillgänglighet samt 6) Inventering och populationsövervakning.

Samtliga delåtgärder är nu genomförda, och några av resultaten kan ses i länkarna nedan.

Projektet Grodkollen har profiler på sociala medier (se länkar nedan) där engagemanget från projektet fortsätter att kanaliseras. I profilerna kan man få info om aktiviteter för Stockholmms groddjur. De som går med i Facebook-gruppen "Grodkollen-gruppen" kan även dela med sig av bilder och info, ställa frågor kring och diskutera allt som rör Stockholms groddjur.