Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Projektet Grodkollen

Artikel TEMA.4.3.1.

Projektet Grodkollen är ett initiativ för att långsiktigt arbeta med bevarandet av groddjur i Stockholm Stads närnatur.

Projektet har i ett första skede pågått april 2014 till mars 2017 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och lokalt föreningsliv. Efter det har projektet även fått efterföljarna "Groddjursdamm Björkhagen" samt "Grodkoll och ny damm i Vinterviken".

I Grodkollen samverkar idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen, aktionsgruppen ”Rädda Långsjöns grodor” samt Stockholms Herpetologiska Förening. Projektet stöds av statliga medel för lokal naturvård - LONA.

I det första Grodkollen-projektet ingick flera delåtgärder: 1) Webbplats för infoutbyte om groddjur, 2) Återetablering av särskilt skyddsvärda groddjursarter, 3) Habitatförbättrande åtgärder på prioriterade lokaler, 4) Organisering av faddergrupper för groddjurslokaler, 5) Information och tillgänglighet samt 6) Inventering och populationsövervakning.

Samtliga delåtgärder är nu genomförda, och några av resultaten kan ses i länkarna här intill.

Grodkollen.se är en webbplats där engagemang för groddjuren kanaliseras. Den fungerar som en källa till information, en plats för insamling av observationer och koordinering av faddergrupper. Den är en plats för att dela med sig av, ställa frågor kring och diskutera allt som rör Stockholms groddjur. Lokalt engagemang, som till exempel att bilda en faddergrupp för den lokala groddammen, stöttas genom handledning och ges ett hem på Grodkollen.se.

Projektet har även profiler på facebook, twitter och instagram (Grodkollen)