Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Långholmen - groddamm "Sofiebergsdammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Groddammen ligger i en sänka nära Långholmens västra udde och utgör reproduktionslokal för vanlig groda. Dammen anlades 2011 inom LONA-projektet "Groddjur i Stockholm".

Initialt höll dammen vatten i endast 1-2 veckor innan den grävdes djupare och utrustades med en gummiduk. 2014 planterades vattenvegetation vid dammens stränder med stöd av LONA-projektet "Grodkollen". På norra sidan om dammen löper en gammal mur eller husgrund, som bedömts kunna utgöra en god övervintringslokal.

Läs mer om groddammen på Grodkollens hemsida, se länk på sidan till projektet.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar av vanlig groda.

Skötsel
Tillsyn förslagsvis ske en till två gånger per år för rensning av skräp och vart tredje till femte år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

Stadsdelar Tema