Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skönstaholm - groddammar vid Skönstaholmsfältet

Groddamm med brygga och skylt. Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.20

Grodor fanns på Skönstaholmsfältet fram till 80-talet men har sedan dött ut. Med de nya dammarna är förutsättningarna för dem att återvända utmärkta. Även en mängd andra djur drar nytta av de nya dammarna.

Under 2015 har LONA-projektet Grodkollen, ett samarbetsprojekt mellan idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och Stockholms herpetologiska förening, med finansiering från länsstyrelsen och exploateringskontoret, anlagt tre groddammar på Skönstaholmsfältet i södra Stockholm. De schaktmassor som uppstod vid grävningen har använts till att skapa vallar, och flera högar av död ved och sten har lagts ut. En av dammarna är även försedd med en träplattform för tillgänglighet. Exploateringskontoret har sponsrat groddammarna som kompenationsåtgärd för bebyggelse i Farsta.

Skönstaholmsdammarna invigdes i maj 2016 och evenemanget drog till sig en mängd besökare och även lokalpress.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen översiktligt inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade dock inte några groddjur ännu.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholms herpetologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema