Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förstärkning av ekmiljöer Riksby

Ekmiljö före och efter friställning
Ekmiljö före och efter friställning. Illustration: Karl Jilg
Åtgärd TEMA.4.9.1.18

Ett antal ekdungar i Riksby kommer att gallras och röjas som en del av satsningen Grönare Stockholm. De lokala ekmiljöerna förstärks genom friställande av existerande träd och plantering av nya. Detta gynnar de enskilda ekarnas utveckling och fauna och flora knuten till ekar.

Bakgrund

Ekmiljöerna inom Stockholms stad har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Ekarna i dagens landskap utgör en rest av det forna eklandskapet som hade mycket stor utbredning fram till början av 1800-talet. Stora delar av eklandskapet odlades sedan upp till åkermark vilket innebär att spridningsvägarna mellan de kvarvarande ekdungarna nu är försvunna.

Ett stort problem för ekmiljöerna i Stockholms stad är att de växer igen eftersom forna tiders slåtter och bete inte håller landskapet öppet. Ekarna, som älskar ljus, trängs och kvävs av andra trädslag som sakta tar över.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-10-04
Stadsdelar Tema