Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Grimsta naturreservat
Grimsta naturreservat. Foto Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.5.5

I Grimsta naturreservat fanns tidigare den fågelrika våtmarken Vipsjön. Våtmarken fylldes igen för 60 år sedan. Staden planerar att återskapa delar av våtmarken till nytta för grodor och fåglar.

En fågellokal fanns tidigare på Grimsta gärde. Där häckade bland annat brunand, svarthakedopping, kricka, gulärla, buskskvätta och tofsvipa. Våtmarken fylldes igen med tippmassor 1964, under arbetet med Råcksta krematorium. Grimsta gärde är idag en kontinuerligt skött och kortklippt gräsmark som nyttjas för rekreation.

Inom satsningen Grönare Stockholm pågår arbete med att utveckla våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden. Under 2020 genomförs förberedande arbete för att utreda om den föreslagna platsen är lämplig för att anlägga en våtmark eller damm. Grundvattenrör sätts ut för att möjliggöra regelbunden mätning av grundvattennivåer. Provgropar grävs för att undersöka jordlager och markens vattenhållande förmåga.

Även en specifik groddjursdamm planeras och väntas bli ca 20 x 20 meter stor med ett maxdjup av ca 1–1,5 meter.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-12-22