Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stödodling på Skansen

Skylt vid Skansens stödodling av hotade stockholmsväxter
Skylt vid Skansens stödodling av hotade stockholmsväxter
Åtgärd TEMA.4.9.14.10

I samband med projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) etablerades år 2001 en stödodling på Skansen av skyddsvärda Stockholms-växter. Syftet var att odlingen skulle kunna bli en värdefull genbank om växtbestånden ute på stan skulle bli kritiskt små eller hotas. Stödodlingen, som var ett samarbete mellan Skansen och miljöförvaltningen, fick bästa tänkbara läge i Skansens stadskvarter utmed södra fasaden av Skomakarlängan vid Glashyttetorget.

Stödodlingen omfattade från början åtta växtarter som har en osäker tillvaro i huvudstadens föränderliga värld. Flera av dem är även hotade nationellt. Här kan nämnas knippnejlika från Beckholmen och kattmynta (båda tillhör kategori "Starkt hotad" på nationella rödlistan) samt medicinalväxten hjärtstilla (kategori "Sårbar"). Även den ovanliga spetsfingerörten, som i Stockholm annars bara finns i hamnområdet vid Södra Värtan, stödodlas här. Spetsfingerörten har tillfäligt flyttats från sin ursprungsplats (se länk här intill).

Resultat

Skansens uppföljning av stödodlingen hade 2019 utökats till hela stadskvarteren. Vid inventeringen kunde konstateras att sju av de fjorton eftersökta växtarter som planterats 2001 eller hittats i stadskvarteren, fortfarande växer kvar i området. Sex av dessa arter är särskilt skyddsvärda. Hjärtstilla och bosyska hittades även på innergården mellan krukmakeriet och sadelmakeriet. Knippnejlikan finns kvar men verkar ha minskat något sedan 2018, möjligen beroende den torra sommaren det året. Rabatten vid Skomakaregården verkar utsatt för en del slitage från besökare.

Skansen följde 2019 även upp arten bymålla, som är utgången från landet som helhet. Den återfanns tyvärr inte, men Skansen kommer eventuellt att dra upp den från frö på nytt.
Den ovanliga arten rundkrassing, som inte återfunnits i uppföljningarna av stödodlingen, påträffades dock i juni 2019 på berghällar i närheten.

Rapporter från 2018 och 2019 av Emma Hultén på konsultfirman FloraNatur kan laddas ner via länkar här intill.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Skansen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-09