Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ny park på Vårbergstoppen

Personal från Stockholms stad sår ängsfrön.
Här sår vi ängsfrön för att gynna pollinatörer och insekter.
Åtgärd TEMA.4.9.10.5

Vårbergstoppens landskapspark är del av ett stort grönområde som sträcker sig i öst-västlig riktning i stadsdelens södra ände. Stockholms stad utvecklar Vårbergstoppen till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar - lek, utegym, fågelskådningsplats och grillplatser. Allt detta på den befintliga parkens villkor med respekt för ekologi och biologisk mångfald.

Projektet som är en del av satsningen Grönare Stockholm, omfattar flera åtgärder som genomförs för att gynna den biologiska mångfalden. Parken invigdes den 31 maj 2021.

70 holkar sätts upp

Personal från Stockholms stad sätter upp fågelholkar.
Med hjälp från Stockholms Ornitologiska förening placeras cirka 70 holkar ut på Vårbergstoppen. Holkarna är anpassade för olika fågelarter som till exempel mes, stare, flugsnappare och göktyta men också för större fåglar som tornfalk och kattuggla. Även holkar för fladdermöss och fjärilar placeras ut.

Sandhögar för insekter

Sandhög för bin och andra insekter
Vi skapar sandhögar för bin och andra insekter, sandhögarna är placerade så att solen ska skina på dem så mycket som möjligt, för det gillar bin. Vi hoppas att en mängd olika vildbin, humlor och steklar bosätter sig i eller besöker högarna.

För att pollinatörer som bin och andra insekter ska trivas i området runt sandhögarna har vi planterat tusentals örtpluggplantor, bland annat rödfibbla, ängsvädd, käringtand, gulsporre och kungsljus. Vi har även planterat enbuskar för ärtsångaren som bygger sina bon i enar.

Skulpterade stockar

I skogsdungen, vid lekplats Sagoskogen, finner du ”zebran, tigern och leoparden”. Stockarna kallas så på grund av sitt utseende. Vi hoppas att de inbjuder till lek samtidigt som de är en del av naturen. På sikt kommer de fungera som hem åt mängder av skalbaggar och andra insekter.Skulpterade stockar, för lek i Sagoskogen.

Utsiktstorn

På Vårbergstoppens södra topp finns ett utsiktstorn med milsvid utsikt. Härifrån kan du se ut över Vårbyfjärden samt Huddinge, Ekerö och Mälaren.

Ny blomsteräng

Omringad av Vårbergstoppens två toppar finns en stor cirkelformad platt yta som vi kallar Grytan. Här sår vi ängsfrö, dels för att det ska bli vackert, men också för att insekter och pollinatörer ska trivas. Ängsfröblandningen innehåller bland annat gräs, rödven, rödbrodd, kruståtel, fårsvingel, rödsvingel och knippfryle samt örter som rölleka, liten blåklocka, gulmåra, johannesört, prästkrage, kärringtand, mandelblom och styvmorsviol. För en extra färgeffekt handsås knallröd kornvallmo över delar av ytan.

Uppdaterad: 2022-12-12