Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Åtgärd TEMA.4.11.1.6

För att den större vattensalamandern, andra groddjur och reptiler samt andra djur, ska kunna sprida sig mellan Hansta och Järva behöver de passera Akallaleden. I dagsläget finns två passager under denna väg. Den ena är den kulvert genom vilken Igelbäcken rinner och den andra är en viadukt där en gångväg passerar under trafikleden. Åtgärden är ett alternativ till den ekodukt som föreslagits för Akallaleden.

För att underlätta möjligheterna för groddjur att passera under den befintliga viadukten kan den med små medel anpassas för att göras mera tillgänglig för dessa. Detta kan åstadkommas genom att den rensas från skräp och att det grus som nu täcker sidorna av gångvägen byts mot fukthållande jord och att skydd i form av död ved och mindre lövhögar placeras ut i passagen. Vid viadukten finns två dagvattenbrunnar med ”kupolgaller”. Här att risken stor att groddjur faller ner och fastnar. Detta bör avhjälpas antingen genom att de befintliga brunnsgallren förses med ett finmaskigt (max 4 mm) gallernät som hindrar dem från att ramla ned. Alternativt kan djuren förses med möjligheter att själva ta sig ur dagvattentrumman i det fall de faller ner. Detta kan åstadkommas genom att insidan av trumman kläs med ett nät som djuren kan klättra på.

Kulvert för Igelbäcken finns och passerar i dagsläget under Akallaleden. När Akallaleden blir omdragen i samband med Förbifarten kan en groddjurstunnel bli aktuell. En sådan åtgärd behöver först utredas innan den kan konkretiseras och samköras med kommande aktiviteter vid byggnationen av Förbifarten.