Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Brunnsviken

Foto av Brunnsviken från strandbadet
Foto: Stina Thörnelöf
Vattenområde TEMA.3.2.1

Ekologisk status: Dålig*
Kemisk status: Uppnår ej god

Brunnsviken är en havsvik i norra Stockholm och Solna. I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken blev en insjö, men 1863 byggdes kanalen Ålkistan, så att viken åter kom i förbindelse med Lilla Värtan. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Det finns flera båtklubbar och ett strandbad.

Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avrinningsområdet består till hälften av grönområden, bland annat Hagaparken. Övriga ytor är hårdgjorda med bebyggelse och några av landets mest trafikerade vägar.

* Den ekologiska statusen bedöms vara dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS.

Fosforfällning i Brunnsviken
Hösten 2019 genomfördes fosforfällning i Brunnsvikens bottenvatten. Åtgärden har bidragit till kraftigt reducerade fosforhalter. Läs mer om fosforfällningen här.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Dagvattenhantering vid Västra Valhallavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholms stad

Fysiska åtgärder

1

Planerad
Dagvattenanläggningar Roslagsvägen vid Albano

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Fosforfällning i Brunnsviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2019

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Dagvattenhantering i Hagastaden

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Brunnsviken

Pågående

Fysiska åtgärder

Solna stad, Sundbybergs stad

Fysiska åtgärder

5

Genomförs kontinuerligt
Spårning av felkopplingar i ledningsnätet

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Genomförs kontinuerligt
Förbättrad utpumpning av bottenvatten

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Pågående
Dagvattendamm vid Pumphusvägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Solna stad

Fysiska åtgärder

8

Pågående
Dagvattendamm vid södra Råstasjöparken

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Solna stad

Fysiska åtgärder

9

Pågående
Utrivning av dämme vid Råstasjön

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Solna stad

Miljöövervakning

10

Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

11

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

12

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Utredning

13

Förslag till åtgärd
Utreda åtgärder för minskad spridning av TBT från båtklubbar

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad

Utredning

14

Förslag till åtgärd
Rening av vägdagvattnet från de stora vägarna

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad, Trafikverket

Utredning

15

Förslag till åtgärd
Kvantifiering av antracen och PAH16 från båtmotorer

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad

Utredning

16

Förslag till åtgärd
Utreda kvicksilversituationen i Brunnsviken

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad

Utredning

17

Förslag till åtgärd
Identifiera ytor med särskilt hög belastning av zink

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad

Utredning

18

Förslag till åtgärd
Pumpning av bottenvatten

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

19

Förslag till åtgärd
Utredning av Stockholm Vattens och Solna Vattens verksamhets

Förslag till åtgärd

Utredning

Solna vatten, Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

20

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Utredning

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Utredning

21

Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken

Genomförd

Utredning

2008

Stadsbyggnadskontoret

Utredning

22

Genomförd
Karta över Brunnsvikens avrinningsområde

Genomförd

Utredning

2016

Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Utredning

23

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

Pågående

Utredning

2021

Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad