Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Brunnsviken

Foto: Stina Thörnelöf
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.2.4.3

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Planerad
Underjordiskt magasin söder om Albanohöjden

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Dagvattenrening i damm eller avsättningsmagasin

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs Roslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Rinkeby

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Pumpning av bottenvatten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Fosforfällning i Brunnsviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2019

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

6

Förslag till åtgärd
Tillsyn av större vägar och parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

7

Förslag till åtgärd
Skötsel av befintliga dagvattenanläggningar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

8

Förslag till åtgärd
Tillsyn av båtklubbar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

9

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

10

Förslag till åtgärd
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Förslag till åtgärd
Tillsyn av länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

12

Förslag till åtgärd
Tillsyn av privata VA-ledningsnät

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Förslag till åtgärd
Tillsyn av övriga verksamheter

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

14

Förslag till åtgärd
Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Östermalms stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

15

Förslag till åtgärd
Undersökning av spillvattenläckage via dagvattennätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

16

Förslag till åtgärd
Minska mängden dagvatten i spillvattenledningsnätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

17

Förslag till åtgärd
Utveckla egenkontrollen på dagvattenledningsnätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

18

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar vid torrväder

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Åtgärder som förbättrar ekologiska förutsättningar

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad

Utredning

20

Förslag till åtgärd
Kvantifiering av antracen och PAH16 från båtmotorer

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad

Utredning

21

Förslag till åtgärd
Utredning av källor till miljögifter samt åtgärdsförslag

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

22

Förslag till åtgärd
Identifiera ytor med särskilt hög belastning av zink

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholms stad