Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

Foto: Stina Thörnelöf
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.2.4.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Brunnsviken. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Brunnsviken i första hand de tekniska nämnderna, stadsdelsnämnderna och VA-organisationerna inom de fyra kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg. Det politiska beslutet för programmet fattades i februari 2022.