Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.3.1.4

Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i kust- och havsvatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I öppet hav tycks kväve i allmänhet vara det begränsande näringsämnet.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Brunnsviken

1976

1,10

1

Brunnsviken

1977

1,20

2

Brunnsviken

1978

1,00

3

Brunnsviken

1979

1,00

4

Brunnsviken

1980

1,00

5

Brunnsviken

1981

1,10

6

Brunnsviken

1982

1,05

7

Brunnsviken

1983

1,07

8

Brunnsviken

1984

1,00

9

Brunnsviken

1985

1,05

10

Brunnsviken

1986

1,00

11

Brunnsviken

1987

0,90

12

Brunnsviken

1988

0,93

13

Brunnsviken

1989

0,92

14

Brunnsviken

1990

0,92

15

Brunnsviken

1991

0,74

16

Brunnsviken

1992

0,72

17

Brunnsviken

1993

0,78

18

Brunnsviken

1994

0,72

19

Brunnsviken

1995

0,70

20

Brunnsviken

1996

0,60

21

Brunnsviken

1997

0,67

22

Brunnsviken

1998

0,62

23

Brunnsviken

1999

0,65

24

Brunnsviken

2000

0,62

25

Brunnsviken

2001

0,61

26

Brunnsviken

2002

0,56

27

Brunnsviken

2003

0,51

28

Brunnsviken

2004

0,51

29

Brunnsviken

2005

0,51

30

Brunnsviken

2006

0,57

31

Brunnsviken

2007

0,61

32

Brunnsviken

2008

0,70

33

Brunnsviken

2009

0,65

34

Brunnsviken

2010

0,70

35

Brunnsviken

2011

0,59

36

Brunnsviken

2012

0,57

37

Brunnsviken

2013

0,52

38

Brunnsviken

2014

0,61

39

Brunnsviken

2015

0,60

40

Brunnsviken

2016

0,56

41

Brunnsviken

2017

0,53

42

Brunnsviken

2018

0,60

43

Brunnsviken

2019

0,59

44

Brunnsviken

2020

0,56

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Förhöjda kvävehalter förekommer inom Stockolms kustvatten, och idag är det inget vattenområde som når en bättre statusklassning än måttlig. De högsta halterna uppmäts i Husarviken, vars kvävehalter har ökat stadigt sedan 2004.

Uppdaterad: 2021-03-25