Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.7

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0008

1

Brunnsviken

2021

0,0005

2

Bällstaån

2020

0,0038

3

Bällstaån

2021

0,0025

4

Drevviken

2020

0,0007

5

Drevviken

2021

0,0004

6

Flaten

2020

0,0003

7

Judarn

2021

0,0003

8

Kyrksjön

2021

0,0002

9

Lilla Värtan

2020

0,0005

10

Långsjön

2021

0,0005

11

Magelungen

2020

0,0005

12

Riddarfjärden

2020

0,0004

13

Råcksta Träsk

2020

0,0016

14

Råcksta Träsk

2021

0,0012

15

Saltsjön

2020

0,0005

16

Saltsjön

2021

0,0004

17

Sicklasjön

2020

0,0005

18

Trekanten

2020

0,0004

19

Trekanten

2021

0,0004

20

Ulvsundasjön

2020

0,0006

21

Ulvsundasjön

2021

0,0004

22

Årstaviken

2020

0,0006

23

Årstaviken

2021

0,0004

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.