Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.11

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0038

1

Brunnsviken

2021

0,0028

2

Bällstaån

2020

0,0137

3

Bällstaån

2021

0,0092

4

Drevviken

2020

0,0187

5

Drevviken

2021

0,0057

6

Flaten

2020

0,0014

7

Judarn

2021

0,0021

8

Kyrksjön

2021

0,0016

9

Lilla Värtan

2020

0,0016

10

Långsjön

2021

0,0021

11

Magelungen

2020

0,0056

12

Riddarfjärden

2020

0,0053

13

Råcksta Träsk

2020

0,0025

14

Råcksta Träsk

2021

0,0016

15

Saltsjön

2020

0,0020

16

Saltsjön

2021

0,0041

17

Sicklasjön

2020

0,0043

18

Trekanten

2020

0,0013

19

Trekanten

2021

0,0020

20

Ulvsundasjön

2020

0,0023

21

Ulvsundasjön

2021

0,0017

22

Årstaviken

2020

0,0036

23

Årstaviken

2021

0,0024

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.