Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.8.2.10

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,005890

1

Brunnsviken

2021

0,003270

2

Bällstaån

2020

0,035800

3

Bällstaån

2021

0,016800

4

Drevviken

2020

0,025500

5

Drevviken

2021

0,007440

6

Flaten

2020

0,002700

7

Judarn

2021

0,001590

8

Kyrksjön

2021

0,001780

9

Lilla Värtan

2020

0,002330

10

Långsjön

2021

0,003050

11

Magelungen

2020

0,004660

12

Riddarfjärden

2020

0,003980

13

Råcksta Träsk

2020

0,021500

14

Råcksta Träsk

2021

0,001920

15

Saltsjön

2020

0,002000

16

Saltsjön

2021

0,003990

17

Sicklasjön

2020

0,003690

18

Trekanten

2020

0,002060

19

Trekanten

2021

0,002240

20

Ulvsundasjön

2020

0,002480

21

Ulvsundasjön

2021

0,001730

22

Årstaviken

2020

0,004850

23

Årstaviken

2021

0,002690

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.