PCB i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

PCB i ytsediment (summa 7)
Vattenområde Senaste värdet Datum
Brunnsviken 210 2016
Drevviken 29 2002
Fiskarfjärden (Klubben) 88 2007
Fiskarfjärden (Vårberg) 20 2000
Fjäderholmarna 75 2002
Flaten 21 2002
Görväln 17 2001
Judarn 34 2002
Kyrkfjärden 8,2 2000
Kyrksjön 16 2002
Käppala 40 2013
Laduviken 28 2002
Lidingöbron 61 2007
Lilla Värtan 50 2013
Lillsjön 160 2002
Långsjön 48 2002
Magelungen 22 2002
Reimersholme 81 2002
Riddarfjärden 540 2013
Råcksta Träsk 61 2002
Rödstensfjärden 8,2 2001
Saltsjön 140 2013
Sicklasjön 84 2002
Stora Essingen 64 2002
Trekanten 100 2002
Ulvsundasjön 90 2013
Årstaviken 100 2013
Ältasjön 18 2002
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)

Kommentar

Mätserien "Alla vattenområden" visar medelvärdet av de provtagningsplatser som provtogs både 1997 och 2002, medan 2007 års prover är tagna på andra provtagningsplatser.

Indikator TEMA.6.6.2
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument